Les següents normatives i decisions són aplicables arran de la reglamentació ja establerta en la edició de la Lliga Catalana d'Ultimate, limitant-ne i modificant-ne el contingut d'aquelles afectades o referenciades explícitament i mantenint intacte el contingut i aplicació de la resta de regles ja acceptades i aprovades en el transcurs de la Lliga Catalana d'Ultimate 2012.

1. DIVISIONS: distribució d'equips, categories i camps.

Es mantindrà el sistema de 6 jornades de lliga, distribuïdes en 2 superfícies: Gespa (7 jugadors, per equip) i Platja (5 jugadors, per equip).

S'ha decidit diferenciar les divisions en funció de las superfícies de joc existents en l'actual Lliga Catalana d'Ultimate:

Estabilització del número d'equips a primer a divisió.

- Platja 5 equips, la resta a 2ª o 3ª si s'escau(i es faran els pools que calguin).

- Gespa 5 equips, (només en el cas de que en una jornada es presentin menys de 9 equips, el comitè decidirà el número d'equips a cada categoria).

Els equips s'apunten a la cada jornada, i es van posant en ordre de rànquing de la jornada anterior, llavors:

Si falla un equip de 1º divisió, van ascendint els següents segons ordre:

- El equips nous entren al final de la cua.

- Un cop fet l'ordre i la divisió entre 1ºdiv y 2ºdiv, es presenta a tothom, i si algun equip vol renunciar a la seva plaça de 1º div. ho pot fer.

- En aquest últim cas, la 1º div queda amb 4 equips, a no ser que un equip de 2º es postuli com a substitut.

- Si un equip renuncia a jugar a primera, no es puja cap equip de 2a (si algun equip de 2a està molt interessat en ocupar la plaça, pot fer petició al comitè qui ho valorarà).

1.1. Platja

COED (normal 2+3)

*a.1 - Si el total d'equips participants en la jornada és de 7 o menys, es dissenyaria un sistema de Round Robin (o similar, segons convingui la organització de la jornada pertinent).

*a.2 - Si a 2ª divisió hi haguessin més de 6 equips es subdividiria la competició en un sistema d'eliminatòries similar al definit en el paràgraf anterior.

3 camps a platja

1.2. Gespa

Coed : 2/3 exigible (loose coed)

*b.1 Si el total d'equips participants en la jornada és de 6 o menys, es dissenyaria un sistema de Round Robin (o similar, segons convingui la organització de la jornada pertinent).

*b.2 Si a 2ª divisió hi haguessin més de 6 equips es subdividiria la competició en un sistema d'eliminatòries similar al definit en el paràgraf anterior.

2 camps a gespa

1.3.   2ª divisió:

Per a la 2a divisió s’acorden les mateixes normatives que a 1ª divisió:

- Un equip pot jugar open per manca de noies.- Un equip open però, NO podrà pujar a primera divisió.

- Els capitans, a l’inici del partit hauran d’indicar a l’equip contrari si juguen Coed o Open.

1.4. Reglament lliga femenina

- Partits de 45 minuts (ó 13 punts).

- Cap 1 obligatori1 temps mort per equip.

- No es pot demanar durant el Cap

- Round Robin sense final

- Team fee Lliure

- Es subministrarà aigua als equips

2. TEMPS DE JOC

Les taules per distribuir els temps de cada partit s'estableixen a partir del nombre d'equips participants en cada jornada, intentant d'aquesta manera que tots els equips disputin, aproximadament, un mínim de 180 minuts de joc. La distribució es designarà seguint els paràmetres següents:

- Per a divisions amb 4 equips: 3 partits de 60 min.

- Per a divisions amb 5 equips: 4 partits de 45 min.

- Per a divisions amb 6 equips: 5 partits de 35 min.

- Per a divisions amb 7 equips: 6 partits de 30 min.

- No poden haver-hi divisions de menys de 4 equips, ni de més de 6 equips (ja que llavors s'aplicarien les distribucions de divisions abans mencionades a.1, a.2, b.1 i b.2).

- La durada dels partits és l’especificada en el punt anterior o bé: 15 punts en el cas de partits de 60 minuts, 13 punts en el cas de partits de 45 minuts o menys.

- Si el temps s’acaba mentre s’està jugant un punt, o quan un equip es disposa a fer el pull, s’acabarà aquell punt.

- En cas que el partit acabi en empat o diferència de només 1 punt es jugarà el partit a 1 punt més del marcador més alt (cap 1). El cap no s’aplica si un equip arriba als 13 o 15 punts de fi de partit.

- Cada equip disposarà d’un time-out per partit, el qual no es podrà demanar en els últims 5 minuts ni en el cap.

3. CLASSIFICACIÓ

3.1. Classificació de cada jornada

En la classificació de la jornada primer es classifiquen els equips coed i posteriorment els equips open.

Puntuació 1a divisió : 25, 21, 18, 16, 15 (si un equip no es presenta a 1a el “15” no pertany a cap equip ni de 1ª ni de 2ª).

Puntuació 2a divisió : 12, 11, 10, 9, 8 ....

En cas d'empat en la puntuació d'una determinada jornada de lliga s'aplicarien els següents criteris:

a.1) Criteri de victòries vs derrotes (enfrontament/s directe/s)

a.2) Criteri de diferència de punts marcats (enfrontament/s directe/s)

a.3) Criteri de 'Gol Average' (enfrontament/s directe/s)

* L'absència en una jornada de lliga comporta la suma de 0 punts i el descens de categoria automàtic, segons les normes de promoció establertes en l'article 3.4 d'aquest document i segons les regles aplicables a aquest respecte determinades en el reglament general de la Lliga Catalana d'Ultimate.

3.2. Sistema de promoció

El sistema de promoció s'estableix de forma directe, en funció de la classificació final de cada jornada i determina la distribució de les diferents divisions de les jornades posteriors. La promoció es realitzarà de la manera següent:

- promocionant a 1ª divisió l'equip que quedi classificat en 1ª posició de la 2ª divisió, al final de la jornada.

- baixant a 2ª divisió l'equip que quedi classificat en darrera posició de la 1ª divisió.

3.3. Classificació general

Es genera una classificació general basada en la suma total de punts obtinguts en cadascuna de les jornades en que a pres part cadascun dels equips, i 2 subclassificacions, en funció de la superfície sobre la qual es desenvolupa cada jornada. En cas d'empat en la puntuació general de la Lliga Catalana d'Ultimate s'aplicarien els següents criteris:

1. Enfrontament directe

  1. En cas d'empat diferència de gols enfrontament directe(classificació general)

  2. Diferència de punts classificació general

  3. Esperit

3.4. Premis / Guanyadors

S'establirà una classificació i un campió per cadascuna de les superfícies de joc abans esmentades, gespa i platja, que seran utilitzades per determinar les agrupacions en les divisions que composaran les jornades següents de cadascuna d'aquestes superfícies.

Campió de la Lliga Catalana d'Ultimate Platja

Campió de la Lliga Catalana d'Ultimate Gespa

Campió de la Lliga Catalana d'Ultimate

4. ESPERIT DEL JOC (EDJ)

Es calcularà en base a la mitjana ponderada de cadascuna de les jornades en les que cada equip participi. D'aquesta manera, els factors com el nombre d'equips participants, el nombre de partits jugats i el nombre de jornades, també es tindran en compte en el comput global de la classificació del SOTG.

* L'absència en una jornada de lliga comporta la suma de 0 punts.

5. PAGAMENT PER EQUIPS

Es determina que s'aplicarà una quota de 10€ per equip a cada jornada, aproximadament, sent la organització de cada jornada la responsable de respectar aquesta regla el més aprop possible que li permetin els requeriments vinculats a la organització de la jornada.

Els organitzadors de cada jornada es comprometen, mitjançant aquest pagament dels equips participants, de proveir d'aigües i fruites a tots els equips inscrits en la jornada.

6. RESPONSABLES

Control d'Schedules: Lluis (Peixets)

Control de Pick-ups: Amaranta (Peixets)

Secretaria: Helena (Disctèrics)

Web i Premsa: Sergi (Isards) i Albert (Isards) 

 

Calendari

Sense events

Classificació Final Platja 2018

  • 1a Divisió

1. Sharks
2. Peixets Ocean
3. Bravas G
4. Disctèrics
5. Bravas Y
6. Salty
7. Mamadiadors
8. Esperit Black

  • 2a Divisió

1. Pink Powa
2. Peixets River
3. M&Ms
4. Red Squirrels
5. NeoSharks
6. Green Squirrels
7. Esperit White
8. Peixets Lake
9. Bravas R
10. Esperit Grey

Classificació Final Gespa 2019

  • Divisió

1. Sharks
2. Disctèrics
3. Peixets Ocean
4. Salty
5. Mamadiadors
6. Flying Squirrels Green
7. M&Ms
8. Pink Powa
9. Esperit Black
10. Peixets River
11. Mamadiadors
12. Bravas
13. Flying Squirrels Red
14. Tookadisc

Aquest lloc web utilitza galetes per tal de millorar la teva experiència. Suposem que hi estàs d'acord, però pots tancar ara la pàgina si ho desitges.